Magyar English

TRATAREA APELOR

 • Gospodării
 • Termale
 • Industriale
 • Agricultură

Tratarea apei în gospodării

Îndrumarul de instalare a dispozitivului nostru, îl puteţi descărca dând clic, aici!


Metoda, în principiu se bazează pe imitarea proceselor din natură a apei de ploaie, având ca rezultat eradicarea definitivă a depunerilor de calcar. Metoda dezvoltată pe baza concepţiei şefului tehnic al firmei, domnul Nacsa Mihai, a ajuns  în stadiul actual, după perfecţionări continue, de 25 de ani.

Baza tuturor proceselor de viaţă de pe pământ, este APA!
Condiţia de bază a vieţii sănătoase, este ca în procesul de purificare al apei, să nu-i distrugem flora anaerobă. Desigur, este foate importanat ca să eliminăm elementele otrăvitoare, dăunătoare, hormonii şi toate chimicalele, ce ar putea deteriora gustul şi mirosul apei. Mentalitatea după care ne călăuzim, este că apa potabilă, trebuie să fie de calitatea apei curate de izvor. Asta înseamnă că nu este deajuns să filtrăm elementele dăunătoare ci, trebuie să-i asigurăm componenţa ideală. Foarte importantă este cantitatea, calitatea şi raportul procentual al elementelor , mineralelor  componente ale apei: calciul, magneziu, natriu, săruri de caliu, cele circa 14o de micro şi makro elemente.
Esența tehnologiei noastre este stimularea refacerii structurii ionice a mineralelor. Organismele vii, vegetale, animale, umane, pot absoarbe și asimila numai mineralele, sărurile, vitaminele cu legături chelatice.
 
În prezent, apa potabilă este foarte sărăcită în macro și micro elemente, care ar fi foarte necesare vieții. Dacă se consumă timp îndelungat apă sărăcită în elemente 
Noi, în dispozitivele noastre, ne străduim să reproducem la un nivel ideal, cât mai fidel posibil, concentrațiile, valorile și echilibrul ionic, create de natură. Esența tehnologiei noastre de tratare și de îmbunătățire a calității apei, este modelarea structurii apei cât mai aproape de structura ereditară, protegiuitoare pentru viață.
Desigur, deocamdată, cu mijloacele de măsurare actuale, este imposibil de demonstart obținerea acestor parametri. Ce se poate însă face ușor, este controlul gustului apei, cu ajutorul simțului gustativ.
Schimbarea calitativă a apei, trecută prin dispozitivul tratre și remediere, o poate  oricine simți! Cel mai eficient aparat de măsură fiind opinia copiilor noștri. Din 1oo de copii, 1oo preferă să bea apa tratată de noi. În consecință, recunoaștem că nici nu ne mai interesează alte opinii! Toată știința noastră o punem în lucru de fapt, exact pentru viitorul copiilor noștri, a generațiilor viitoare.
În munca și dezvoltările noastre, întâlnim foarte multe impedimente din partea autorităților, acestea persistând să revencice în paharele noastre, apa moartă, rezultată în urma tratamentelor cu clor. Nocivitatea apei cu clor este ușor de observat, în rapiditatea cu care omoară orfanismele vii, indiferent care ar fi acestea, fie ele flori de ghiveci, pui mici de găină, purcei, sau pești de acvariu. Este unanim cunoscut că, clorul este o otravă neuronală și totuși este principala materie de adaus a apei potabile. Nimeni nu ia în considerație faptul că, flora anaerobă prezentă în mod natural în ape, are capacitatea de a împiedica înmulțirea organismelor oxidative patogene. Dacă pe viitor, am stimula dezvoltatrea tot mai concentrată a florei anaerobe a apelor, am putea împiedica în totalitate, dezvoltarea organismelor patogene.

Tratamentul fizic al apei, nu-i schimbă calitatea ereditară (îmbunătățindu-i doar proprietățile) chimic, influențând doar proprietățile de formare ale cristalelor de oxid de fier și calciu. Depunerile de calciu fiind transformate în elemente plutitoare, care sânt înlăturate odată cu apa deversată. În rețelele de apă noi, depunerile de calcar nici nu apar, iar la rețelele mai vechi, depunerile se topesc treptat, cu timpul survenind sistarea totală.

Montarea dispozitivului de tartare fizică a apei (Ecosystem-E), nu necesită demontarea instalației de alimentare cu apă, fiind indicat a se plasa imediat după contorul de apă.

Apa tratată fizic, fără implicări chimice (adică tratată cu câmpi magnetici și impulsuri de unde, care reia proprietățile apei de ploaie), din punct de vedere chimic reacționează ca și când nu ar fi fost tratat chimic niciodată. Avantajul și funcționalitatea apei în urma tratamentului, practic nu se poate măsura prin metode chimice, fiind o intervenție fizică.
Kristalele de calcar apar și pe mai departe (în cazul evaporării, uscării apei, pe pahare sau robineți) dar, sub o formă total inofensivă. Aceste cristale nu cresc, nu se lipesc puternic unele de altele, ci se depun în straturi poroase (structuri de aragonit, având loc o decalcarare totală. În apa tratată se formează un strat plutitor, care este îndepărtat odată cu scurgerea apei sau, în stare uscată poate fi ștearsă. Apa astfel dedurizată, are proprietăți de diluare mai bune, astfel diluând mult mai bine (vitamine, minerale, grăsimi, enzime, micro și macro elemente, chimicale, diluanți). Dedurizarea îmbunătățește proprietățile și calitatea apei. Toți clienții preferă să folosească apa tratată.

EFECTE FIZICE SURVENITE LA REȚELELE MAI VECHI

Ca urmare a efectului magnetic, dizolvarea depunerilor de calcar și ale altor impurități din țevile de apă, are loc concomitent cu tratarea apei noi circulate. Efectul tratării apei, în sistemele de alimentare orășenești de exemplu, au fost observate și la distențe de 4o-5o de kilometri, de la locul de aplicare, de aceea este suficient a se monta aparatul, sau dispozitivul tehnologic, chiar la puțul de alimentare.

Calcarul flotant din apă, sub acțiunea tratamentului, se descompune într-o parte minimă de discuri de cristale de calcar (aragonit) și foarte mult acid carbonic, CaCo3> CaCo1 + CO2. Din această cauză, echilibrul dintre calcar și acidul carbonic se destramă și sistemul devine receptor de calcar. Astfel, depunerile calcaroase din țevi, se topesc continuu, până la dispariția totală a lor. Procesul de descompunere  este vizibil încă din primele minute de utilizare.  Descompunerea stratului de calcar se poate observa și prin apariția granulelor de calcar, în filtrele  robineților, de aceea se recomandă curățirea mai deasă a filtrelor, în perioada activă de decalcifiere.

EFECTE OPTICE:
După cum am amintit în rândurile de mai sus, tratarea fizică a apei, schimbă proprietățile de cristalizare a calcarului, nu calitatea apei. Ca urmare a tartării, calcarul sau fierul flotant din apă, este eliminat odată cu scurgerea apei. Dacă un strop de apă ”tratată” se usucă, lasă urmă, deoarece mineralele nu se evaporă ci rămân pe suprafețele obiectelor, vană, pahare, vase, dar nu se lipeșc puternic  de acestea. Astfel, țevile și toate obiectele din mediile umede, devin mult mai ușor și ieftin de întreținut. Aceste pete de calcar sau fier, se pot îndepărta ușor, cu o cârpă/burete umed, după o scurtă înmuiere.
EFECTE BACTERIOLOGICE:
În porii și golurile depunerilor calcaroase, din conductele de apă, rezervoare, aparaturi, mașinării, se cuibăresc și se înmulțesc tot felul de bacterii, alge.   
Specialiștii desemnați cu igienizarea și dezinfectarea apelor, înaintea apariției acestei tehnologii, pentru a împiedica înmulțirea germenilor patogeni din ape, puteau folosi doar acizi sau baze concentrate, substanțe foarte toxice.
În conductele încărcate de depuneri, în absența clorărilor, apa ar fi improprie consumului, cauzând tot felul de boli și inconveniente.
Drept consecință a tratamentului fizic, depunerile se topesc, pereții interiori ai  țevilor devin netezi, dispărând astfel mediul propice dezoltărilor bacteriilor și algelor.
Apa tratată cu magneți, din punct de vedere al igienii, este mult mai sigură, mai sănătoasă.

Rezistența electrică încărcată de tartru, a unei mașini de spălat

PROTECȚIEA MEDIULUI:
Prin folosirea tehnologiei fizice de tratare a apei, se poate micșora considerabil impactul distructiv al chimicalelor,  asupra mediului natural:
În următoarele domenii se pot reduce uzul chimicalelor:

 1. Cu 30 – 50% mai puțini detergenți.
 2. Cu 100% mai puțini dedurixanți.
 3. Eliminarea 100 % a acizilor de dedurizat apa.
 4. Reducerea cu 30 -50% a chimicalelor de dedurizare a apei, în spălătoriile industriale și casa cazanelor
 5. Scăderea necesarului de chimicale cu 30-50%, din băile termale și băile cu aburi

Metoda de față, este actualmente cea mai eficientă metodă ecologică. Nu există nimic mai ecologic decât nefolosirea chimicalelor, pentru rezolvarea problemelor deja formate. Folosirea pe scară cât mai largă a acestei tehnologii, ne sporește șansa menținerii unui spațiu de viață, cât mai nealterat.
FILTRAREA MECANICĂ A APEI, COMPLETATĂ CU METODE FIZICE DE TRATARE A APEI:
Drumul apei din natură până la domiciliul Dumneavoastră:

 • 1. nori
 • 2. ploaie
 • 3. infiltrarea apei în sol
 • 4. izvor, pârâu, râu, mare
 • 5. fântâni la bazele de apă
 • 6. stații de tratare a apei
 • 7. rețele de conducte
 • 8. consumator

Fapul de a putea bea apă potrivită consumului, este considerat normal, de toatălumea. urmărind drumul apei din natură și până la domiciliul nostru, ne va arăta de ce este nevoie de un sistem de tratare fizică a apei. Până ajunge la robinetul Dumneavoastră, apa dislocă și preia multitudine de materii. Metalele și sărurile se dizolvă sub acțiunea apei de ploaie și ajung sub formă de soluții în țevile, rezervoarele și boilerele din gospodării. Problemele amintite și multe altele, cauzate de apele poluate, pot fi împiedicate și sistate, cu ajutorul sistemelor fiziologice de tratat apa, al firmei RENEWAL-SYSTEM.

DESCRIEREA FAMILIEI DE PRODUSE RENEWAL-SYSTEM ȘI RENEVAL-MAGNET

IORMAȚII GENERALE:

Apa, în drumul ei, parcurgând multiple straturi de sol, se încarcă cu substanțe minerale, care îi determină compoziția chimică. apa, dacă nu este tratată corespunzător, poate deveni principala cauză de probleme ale boilerelor, rețelelor de apă, instalațiilor climaterice, sistemelor de încălzit apa. Sărurile din apă, cu timpul se cristalizează în interiorul dispozitivelor, formând binecunoscutul tartru, blocând tranzitul apei și randamentul dispozitivelor calorice.

În apă, funcție de duritatea ei, se află  calciu, fier, mangan, aseniu, plumb și altele, în diferite concentrații. Depunerile, cu timpul, formează o crustă tot mai groasă, care diminuează randamentul dispozitivelor, accelerează procesul de oxidare, măresc focarul propice dezvoltării bacteriilor, ceea ce duce în final la alterarea apei și a dispozitivelor aferente.

Apa are și proprietăți solvente, pentru diferitele materiale din compoziția ei. Dacă nivelul de minerale este mai mare, capacitatea de a dizolva alte substanțe precum detergenți, sarea de bucătărie, scade simțitor, automat crescând cantitatea necesară a acestora, pentru a atinge scopurile dorite, ceea ce are un impact nefast asupra mediului natural, odată ce apa este deversată.

Calcifierile și depunerile feroase din rețelele și totaitatea dispozitivelor care într-un fel sau altul, au legătură cu rețelele de apă, boilere, încălzitoare de apă, instalații climaterice, cu timpul formează un strat tot mai gros de depuneri, ce provoacă scăderi de debit în conducte, scăderi de randament caloric, costuri mărite de energie.

Dispozitive de filtrat apa la domiciliu

Cu ajutorul dispozitivului nostru fizilogic de tratat apa, randamentul oricărui dispozitiv de filtrat, poate fi îmbunătățit în mod deosebit!

Apele extrase din fântâni, de cele mai multe ori sânt foarte încărcate cu săruri și compuși organici.
Gustul și mirosul apei, nu corespunde consumului uman. Dispozitivul magnetic de tratat apa, numai în sine, nu poate descongestiona apa de toate sărurile minerale și materiile organice. Aceste concentrații mărite, le diminuăm cu filtre mecanice, obținând astfel deosebit de jeftin, apă de calitatea celei potabile.

 

1. Tip CA, cu cărbune activ:

 

Filtrele mecanice îmbunătățesc și mai mult efectul dispozitivului magnetic de tratat apa.

 • Construcția: suport de umplere din polistirol cu încărcătură de cărbune activ, cu start de filru fin și de prefiltru.
 • Principiu de filtrare: filtrare prin absorbție
 • Domenii de utilizare: la ape industriale, pentru diminuarea cantității de clor și materiale organice
 • Principalele caracteristici:

Apa penetrează axial prin stratul de încărcătură, asigurânduse astfel timpul de contact maxim posibil, pentru filtrarea clorului. Încărcătura, în funcție de cantitatea clorului și a materialelor organice de filtrat din apă, se poate diminua, fiind posibilă nevoia de schimb a acesteia.

 • Lungimea filtrului: 5", 7", 10"( prin culpări multiple fiind posibilă prelungirea încărcăturii)

2. Tip RLA, lavabil:

 
 • Construcția. cadru din polipropilen, cu filtru lavabil din nylon.
 • Principiu de filtrare: Filtrare la suprafață
 • Domenii de utilizare: îndepărtarea particolelor mecanice (rugină și nisip), pentru protejarea dispozitivelor gospodărești și industriale.
 • Principalele caracteristici:

Particolele poluante depuse pe suprafața filrtului pot fi îndepărtate cu ușurință, prin spălare cu jet de apă, astfel reducând costurile mari de schimb, specifice altor tipuri de dispozitive.

Dimensiunile disponibile: : 5", 7", 10""(prin culpări multiple fiind posibilă prelungirea dimensiunilor)
 • Dimensiunile orificiilor filtrelor: 60, 80 micrometri.

 

Rezultatul filtrării se poate observa pe mostrele de mai jos:

Compare Mozgó

 

3. Filtrarea apei prin montarea de robineți aparte:

Filtrarea apei prin montarea de robineți aparte. Astfel se obține apă curată de calitatea apei de izvor, folosită numai pentru băut și gătit.

Procesul de filtrare: în prima fază se aplică o filtrare mecabică de 25 de microni iar, în faza a doua filtrare prin filtru de cărbune activ. Cu această metodă, se poate elimina din apă, majoritatea materiilor nocive. Dacă filtrul de cărbune activ este argintat, se poate diminua mare perte și a pericolului de infecții bacteriologice.

În imagine se poate vedea corpul de filtru DUAL, montat sub chiuvetă.

 

Filtrele au fost concepute de așa natură, încât să poată fi curățate cât mai ușor.

Capacitățile filtrelor se dozează în funcție de cerințele de apă ale consumatorilor.

Tratarea non-chimică a fântânilor termale

Aparaturi de tratat apa termală:

În momentul de faţă, a corespunde celor mai moderne tehnologii de tratare a apei, înseamnă nefolosirea acizilor sau a altor substanţe chimice de către personalul răspunzător de curăţarea şi sterilizarea apei ştrandurilor, metodele amintite fiind considerate mult prea agresive, prezentând şi alte pericole serioase la adresa sănătăţii. Metodele de curăţare a apei, ale firmei Renewal-Hungary Kft., sânt capabile să cureţe şi să întreţină apa, prin mijloace mult mai umane şi mai tolerante faţă de natură, corespunzând întrutotul normelor moderne. Dispozitivele şi metodele noastre sânt unice în lume!

 • Capacitatea de curăţare a dispozitivelor este propice pentru îmbunătăţirea igienei apei. Ca urmare a tratării, se dizolvă diferitele forme de depuneri, sistânduse astfel  ambientul propice dezvoltărilor bacteriene.
 • Sub influența tratamentului apei, se va topi întreaga depunere de tartru, de la punctul de alimentare și până la capătul conductei de apă termală.
 • Dispozitivul se poate monta în 2-3 ore, iar rețeaua se va curăța în timpul exploatării.

Dând clic pe link, puteți viziona descripția științifică a experiențelor noastre din perioada 2009-2010, din Földeák (format pdf).

Tratamentul apei în băile termale Sárvár

Sistarea depunerilor feroase și calcaroase, din băile Szigetvár

Tratamentul apei termale din incinta firmei Vagyonkezelő Zrt. din localitatea Hódmezővásárhely

Puncte de referință și experimentale:

 • Parcul acvatic și termal din Zalaegerszeg.
 • Ștrandul și rețeaua geotermală din Kistelek
 • Ștrandul și rețeaua termică geotermală din Hódmezővásárhely
 • Spitalul din Mako
 • Societatea agrară pe acțiuni Tisza Maros
 • Ștrandul termal Szentes
 • strandul termal Szigetvar
 • Băile medicinale Sárvár
 • Băile termale Erzsébet, Mórahalom
 • Ștrandul și băile termale din Tiszaujváros
 • Băile termale din Zsór
 • Stația …MOL din Szank
 • Stația …MOL din Battonya

 


Fotografii:

Ansamblu de dedurizare al unui puț termal

Instalarea unui dispozitiv de tratat apa, pe țeava plină de tartru, al unui puț termal:

După tratare:

După 2 săptămâni de la instalera dispozitivului de tratat apa, depunerile de tartru s-au înmuiat și au putut fi înlăturate, spălate, fără nici o problemă.

Băile tremale Erzsébet, din Mórahalom


Alte locuri experimentale:

Szentes Termálfürdő

 

Anterior intervenției firmei noastre, băile termale au fost închise temporar de către sanepid, din cauza suprapoluării cu bacterii. La 1 săptămână după instalarea dispozitivului, apa s-a limpezit, depunerile au dispărut. Restabilirea calitații apei a fost constatată de institutul de cercetări Bay Zoltán din Szeged, prin probe bacteriologice. Calitatea apei corespunde normelor uniunii europene, nefiind nevoie nici măcar de instalarea de filtre.

Baia Árpád – Békéscsaba

Bazinele sănt protejate contra depunerilor de tartru, de către Ökosystem-E.

Spitalul Mako

Dispozitivul Ökosystem-E/Termál, rezolvă cu brio depunerile de tartru din conducte, chiar și de 15 ani vechime.

Băile termale din Mosonmagyaróvár

Depunerile de calcar s-au format pe suprafața țevilor și a rezervorului de degazare, distrugând supapa de reglat suprapresiunea, periclitând funcționarea în condiții de siguranță a băii.


ÖKOSYSTEM-E 50 Termal
Ökosystem-E 100 Special

Aquaplus Kft. - Velence

Sistarea depunerilor feroase. Prima poză arată situația dinaintea intervenției. Poza 2, arată situația de după tratare.

Tratamente industriale

Datorită activităţii inovatoare, firma noastră a dezvoltat o variantă mai eficientă a tehnologiei tratamentului electric al apei. Faţă de varianta actuală a tratamentului electromagnetic al apei, reprezentat de dispozitivul Ökosystem-E, noul produs cu numele  RENEWAL-SYSTEM este mult mai eficient, chiar din mai multe puncte de vedere. Cu performanţă mai mare, atât ca viteză de tratament cât şi ca spectru mai larg al elementelor de descompus, ceea ce înseamnă că elementele care până acum nu poteau fi descompuse, acum pot fi incluse în tratament, la acelaşi preţ de cost al aparatului, ceea ce rezultă şi o eficienţă economică crescută.

Dispozitivele de tratament folosite, sânt dispozitive electrice. Dispozitivele au denumirile de: RENEWAL-SYSTEM -1, -2, -3, -6, -12, -24, -36, -50, -100, -200, -500. Sistemul de funcţionare este tratarea fluxului de apă, pe bază de câmpi magnetici induşi prin frecvenţe radio, alternative.

Aceste tipuri de dispozitive, pot fi montate pe ţevi de dimensiuni de 4” sau, NA 15o, indiferent de materialul conductelor. Performanţele sânt definite chiar prin denumirile dispozitivelor: 1 m3/oră, 2 m3/oră, 3m 3/oră, 6 m3/oră, 12 m3/oră, 24 m3/oră, 36 m3/oră, 50 m3/oră, 100 m3/oră, 200 m3/oră, 500 m3/oră.


Dispozitivele sânt alimentate la reţea de 230 V (cu consum de 1,8 VA, ceea ce însemnă anual doar câţiva lei). La cerere, se pot realiza şi dispozitive cu alimentare pe alte sisteme)


Fapte concrete:

Fapt concret, apa tratată magnetic prezintă proprietăţi deosebit de avantajoase, deoarece calcarul dizolvat în apă în mod natural, suferă transformări structurale, ceea ce împiedică pe viitor formarea de cristale tari de tartru, permiţând doar formarea de cristale friabile de aragonit.

Observări și acumulări de cunoștințe:

Din cunoștințele acumulate din miile de observări de la fața locului, putem declara că:

 • toate depunerile, cristalizările, colmatările agresive de pe pereții țevilor, de pe robineți, cazane, boilere, care se datorează sărurilor sau altor materiale din ape, pot fi prevenite.
 • toate depunerile deja existente, pot fi îndepărtate în scurt timp (1 -4 luni).
 • formează un start protector în interiorul țevilor (chiar și contra depunerilor de rugină).
 • proprietatea solventă și purificatoare a apei crește (reducând astfel cantitatea substanțelor folosite pentru purificarea apei, cu 30 -50 %)

Curățarea turnului de răcire de la Maspex Olympos Kft. Nyárlőrinc.

Tratarea apei la centrala termică din Kiskunhalas

Curățarea unei rezistențe de încălzit apa

Un radiator…
…înainte de tratament:
…după tratament:

Dispozitivele noastre pot dizolva tartrul fără folosirea de substanțe chimice.

Apa tratată fizic, în agricultură

Vizionați vă rugăm, in filmele și pozele următoare, ce rezultate deosebite se pot obține în urma restabilirii stării naturale a apei. Avantajele pe care le reprezintă în dezvoltarea plantelor și a animalelor. Tehnologia noastră nu are voie a fi confundată cu nici una din copiile surogat, întâlnite pe piața de servicii.

Plantele irigate cu apă tratată, sânt mai verzi, sănătoase, cu recolte mult mai mari.

În parcelele de floarea soarelui din exemplele de mai sus, recoltele din parcelele cu apă tratată, au fost cu 8 -15% mai mari decât în parcelele irigate cu apă netratată.

Și la culturile din sere, tehnologia noastră s-a dovedit foarte eficace, depunerile de oxid de fier dispărând aproape 100 %.


Tehnologia noastră de tratat apa, este deosebit de favorabilă și în zootehnie, adăparea cu apă de calitate fiind indispensabilă pentru sătatea animalelor. Anul 2012 a adus nenumărate rezultate prielnice în acest domeniu, procentul de productivitate la cantități similare de furajare, crescând signifiant.

Filmul de mai jos prezintă instalrea dispozitivului Ökosystem E-100, la sediul din Nemeske al fermei Hús Kft, Szigetvár.

În filmul de mai jos, demonstrăm evoluțiile pozitive survenite după instalarea dispozitivului nostru, de la ferma avicolă Agro-Földeák Kft.:

Dând clic pe poza de mai jos, se poate viziona raportul de certificare redaxat de firma Agro-Földeák Kft.

În 2o14 o3. 21., s-a instalat un dispozitiv, la firma Fadd, Duna-Hyb Kft:

Ferma de bovine Fertőd:

Un dispozitiv a fost instalat și la ferma de porcine a lui  Wágner György, din Geresdlak: persoana de contact (în maghiară)  Szemesi Erika:  Telefon: +36-20/35-66-649,  Email: szemesierika@dravanet.hu

Domnul  Molnár Tibor crescător de gâște din Kecskemét (Tel: +36202906939, email: molnartibor02@citromail.hu),  ne-a adresat următoarele rânduri:

”Stimată Firmă  Renewal-Hungary Kft! 

Aș dori să menționez următoarele! Primul lot de gâște l-am livrat la abator, luni. Pe conductele de apă am avut depuneri de oxid de fier foarte vechi, care s-au redus simțitor după numai câteva zile de la montarea dispozitivelor, totodată reducându-se și impuritățile apei din robinete. Gâștele au fost vizibil mai sănătoase pe parcursul îndopării, luând în greutate mai mult cu 1o dekagrame, iar creșterea ficatului cu 2-3 grame, mai mult decât de obicei.”

Apelați la produsele noastre!Microorganisme
efective,
în folosinţa umanăTehnologiei noastre de izolaţii